+A A-

Dr.Öğr.Üyesi Halil İbrahim Erdoğan

Ad Soyad
Halil İbrahim Erdoğan
Unvan
Dr.Öğr.Üyesi
Tıbbi Birim
Kardiyoloji
Şube
MEDICANA KONYA
Telefon
0332 221 80 80
E-Posta
info@medicana.com.tr
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 2009
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi kardiyoloji ABD 2014
Mesleki Deneyim
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanı 2014-2016
Tıbbi İlgi Alanları

Ritim bozuklukları (aritmiler)
Elektrofizyolojik çalışma
Ablasyon
Kalp pili takılması ve takibi
Kalp damar hastalıkları

Bilimsel Yayınlar

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR

1.       Erdogan HI, Gul EE, Gok H. Relationship between myocardial bridges and arrhythmic complications. J Invasive Cardiol. 2012 Nov;24(11):E300-2

2.       Erdoğan HI, Gül EE, Yıldırım O, Düzenli MA. [Sturge-Weber syndrome and dilated cardiomyopathy: coincidence or associated disease?]. Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Nov;12(7):610-1. doi: 10.5152/akd.2012.197. Epub 2012 Aug 8. Turkish

3.       Erdogan HI, Gul EE, Gok H, Nikus KC. Therapy-resistant ventricular tachycardia caused by amiodarone-induced thyrotoxicosis: a case report of electrical storm.Am J Emerg Med. 2012 Nov;30(9):2092.e5-7. doi: 10.1016/j.ajem.2011.12.035

4.       Halil ibrahim Erdoğan, Mustafa Karanfil, Hasan Gök Swallow Induced AV Block and Syncope In A Patient With Achalasia The Turkish Journal of Gastroenterology 2015; 26: 75-6

5.       Akilli H, Kayrak M, Bekci TT, Erdogan HI, Aribas A, Yildirim O, Taner A, Erer M, Unlu A. Gender-Related Changes of the Epicardial Fat Thickness and Leptin in Obstructive Sleep Apnea. Echocardiography. 2013 Oct 16. doi: 10.1111/echo.12392.

6.       Gul EE, Can I, Kayrak M, Abdulhalikov T, Erdogan HI, Altunbas G, Ozdemir K, Gok H. Thrombolysis in patients with pulmonary embolism and elevated heart-type fatty acid-binding protein levels.J Thromb Thrombolysis. 2013 Nov 22

7.       Kayrak M, Erdoğan HI, Yıldırım O.[Dysphagia due compression of right pulmonary artery aneurysm to the esophagus]. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013 Jul;41(5):457. doi: 10.5543/tkda.2013.83704.

8.       Kayrak M, Erdoğan HI, Solak Y, Akilli H, Gül EE, Yildirim O, Erer M, Akilli NB, Bekci TT, Aribaş A, Yazici M.Prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio in patients with acute pulmonary embolism: a restrospective study. Heart Lung Circ. 2014 Jan;23(1):56-62. doi: 10.1016/j.hlc.2013.06.004

9.       Akıllı H, Gül EE, Arıbaş A, Özdemir K, Kayrak M, Erdoğan HI. Management of right heart thrombi associated with acute pulmonary embolism: a retrospective, single-center experience. Anadolu Kardiyol Derg. 2013 Sep;13(6):528-33. doi: 10.5152/akd.2013.173

10.   Gül EE, Erdoğan HI, Bayram UT, Özdemir K. Mobile right heart thrombus as a manifestation of homozygous mutation of MTHFR 1298 A>C. Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Sep;12(6):527-8. doi: 10.5152/akd.2012.168.

11.   Gul EE, Erdogan HI, Yıldırım O, Soylu A, Nikus KC. Hyperkalemia-induced accelerated idioventricular rhythm in a patient with acute renal failure. Ren Fail. 2012;34(4):543-4.

12.   Gul EE, Erdogan HI, Erer M, Kayrak M. Herbal syncope: ginger-provoked bradycardia. Am J Emerg Med. 2012 Feb;30(2):386.e5-7. doi: 10.1016/j.ajem.2010.12.009.  

13.   Aribas A, Keskin S, Akilli H, Kayrak M, Erdogan HI, Guler I, Yildirim O, Bekci TT The use of axial diameters and CT obstruction scores for determining echocardiographic right ventricular dysfunction in patients with acute pulmonary embolism. Jpn J Radiol. 2014 Aug;32(8):451-60. doi: 10.1007/s11604-014-0327-8. 

14.   Gul EE , Nikus KC,  Erdogan HI, Kurtuluş Özdemir  Differential diagnostic dilemma between pulmonary embolism and acute coronary syndrome.  Journal of Arrhythmia  2015 10 006

15.   Yüksel Dereli , Ömer Tanyeli, Halil İbrahim Erdoğan , Niyazi Görmüş Prosthetic mitral valve dehiscence caused by infective endocarditis  Cardiovasc Surg Int 2015;2(1):1-2

ULUSLARARASI TOPLANTILARDAKİ SÖZLÜ VE YAZILI BİLDİRİLER

1.       Mehmet Tekinalp Hakan Akill Hatem Ari Halil İbrahim Erdoğan Mehmet Yazıcı Gökhan Güngör Pericardial Effusion in a Patıent with Ulserative Colitis: A Case Report Internatıonal Journal Ofcardıology  Volume: 147   Supplement: 2   Pages: S150-S151   Published: MAR 2011

2.       Enes Elvin Gül, Halil İbrahim Erdoğan, Ufuk Tan Bayram, Kurtulus Ozdemir Mobile right heart thrombus as a manifestation of homozygous mutation of MTHFR 1298 A>C 8th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery(UCCS) mart 2012

3.       Erdogan HI, Gul EE, Gok H, Nikus KC Therapy-resistant ventricular tachycardia due to amiodarone-induced thyrotoxicosis: a case report of electrical storm 8th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery(UCCS) mart 2012

4.       Erdoğan HI, Gül EE, Yıldırım O, Düzenli MA Sturge-Weber syndrome and dilated cardiomyopathy: coincidence or associated disease? 8th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery(UCCS) mart 2012

5.       Pp144 E.E. Gul, K.C. Nikus, H.I. Erdogan, K. Ozdemir 'Differential diagnostic dilemma between acute coronary syndrome and pulmonary embolism Internatıonal Journal of Cardıology  volume: 163   supplement: 1   pages: s137-s137   published: mar 2013

6.       hpp 151  Halil İbrahim Erdoğan, Hasan Hüseyin TelliCase Images: Cor Triatriatum Diagnosed by Echocardiography 9th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery(UCCS) 

7.       Hpp154 Halil ibrahim Erdoğan Hasan gök  Atrio-ventricular block associated with myocardial bridging Echocardiography 9th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery(UCCS) 

8.       Pp045 Halil ibrahim Erdoğan Mustafa Karanfil, Hasan Gök  Ventricular Tachycardia Secondary to Indapamide Induced Hypokalemia Internatıonal Journal Of Cardıology  Volume: 163   Supplement: 1   Pages: S197-S198   Published: March 2013

9.       Pp 069 Halil ibrahim Erdoğan Mustafa Karanfil, Hasan Gök Swallow Induced AV Block and Syncope In A Patient With Achalasia  Internatıonal Journal Of Cardıology  Volume: 163   Supplement: 1   Pages: S197-S197   Published: MAR 2013

10.   Pp 176 Turyan Abdulhalikov, Halil İbrahim Erdogan, Oguzhan Yıldırım, Mehmet YazıcıLithium therapy with Electrocardiogram Changes Suggesting Acute Coronary Syndrome Internatıonal Journal Of Cardıology  Volume: 163   Supplement: 1   Pages: S176-S176   Published: MAR 2013

11.   OP-102 H. Alibasic, A. Soylu, E.E. Gül, H.İ. ErdoganAssessment Of Complıance To The Salt dıet ın hypertensıve patıents international journal of cardiology volume:163 supplement:1 pages:s41-s42  Published: mar 2013

12.   Gul, ee,  Solak, y , Kayrak, m Kaya, c erdem, e ciftci, a.ozer, ı. Erdogan, H. I.); karanfil, m ] ; turk, sthe prevalence of early repolarızatıon ın patıents wıth hemodıalysıs ınternatıonal journal of cardıology volume: 163 pages: s47-s4 supplement: 1 published: mar 2013

13.   Soylu, A. Alibasic, H. Gul, E. E. Erdogan, H. I.The Effect Of Dıetary Salt Reductıon On Ambulatory Blood Pressure Parameters Internatıonal Journal Of Cardıology Volume: 163 Pages: S41-S41 Supplement: 1 Published: Mar 2013

14.   Ilknur Can, MD, Hasan Gok, MD, Alpay Arıbaş, MD,H İbrahim Erdoğan,MD, Venkatakrishna Tholanakanhalli, MD   Is there a role of Implantable CardioverterDefibrillator in  patients with Left Ventricular AssistDevice  (LVAD)?  7.th Aphrs 2014

 

ULUSAL DERGİLERDEKİ YAYINLAR

1-      Halil İbrahim Erdoğan , Enes Evlin Gül, Hasan Gök. Penetran Perikard  Yaralanmalarının Değerlendirilmesinde Transözofageal Ekokardiyografi.  Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013 8333

2-      Halil ibrahim Erdoğan , Oğuzhan Yıldırım, Enes Evlin gül, Hakan Akıllı Asymptomatic acute ascending aortic dissection: silent danger Türk Aile Hek Derg 2012;16(4):178-180

3-       Halil ibrahim Erdoğan , Oğuzhan Yıldırım Mehmet Tokaç. Cell Therapy in Heart Failure Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics 2012;5(4):118-23

4-       Enes Elvin Gül, Halil İbrahim Erdoğan, Mehmet Yazıcı Coumadin intoksikasyonu vakalarında rutin olarak warfarin gen polimorfizmi analizi yapalım mı?  jaem.2011.075

5-      Halil ibrahim Erdoğan, Enes Elvin Gül, Mehmet Yazıcı, Sevim Karaaslan Duschenne Musküler Distrofili Genç Hastada Sinus Nod Disfonksiyonuna Başarılı Kalıcı Pacemaker İmplantasyonu Medikal Network  C20 S1 2013

6-      Halil ibrahim Erdoğan , Kurtuluş Özdemir. Evaluation of Patient with Resistant Hypertension  Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics 2015;8(2):19-25

ULUSAL TOPLANTILARDAKİ SÖZLÜ VE YAZILI BİLDİRİLER

1-      os-0826 'Akut pulmoner embolide notrofil/lenfosit oraninin 30 gunluk mortaliteyi ongordurmede degeri: retrospektif gozlemsel bir calisma. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi

2-      0139  'A rare but serious complication of ovarian hyperstimulation syndrome: acute left ventricular systolic dysfunction' 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi

3-      0137  "Asemptomatik Akut Aort Diseksiyonu;Sessiz Tehlike 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi

4-      0307 "Hyperkalemia-Induced Accelerated Idioventricular Ventricular Tachycardia in a Patient with Acute Renal Failure TND 28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi

5-      OP-116 Alpay Arıbaş, Suat Keskin, Hakan Akıllı, Mehmet Kayrak, Halil ibrahim Erdoğan, ibrahim Güler, O¤uzhan Yıldırım, Taha Tahir Bekçi Akut pulmoner embolide ekokardiyografik sağ ventrikül işlev bozukluğunu tespit etmede aksiyal çapların ve obstruksiyon skorlarının değeri Journal Of The Amerıcan College Of Cardıology  Volume Volume: 62   Issue: 18   Supplement: 2   Pages: C52-C53   Published: OCT 29 2013

6-      Pp 018 Ahmet Soylu, Hayrudin Aliba?iç, Elif Yıldırım, Aysun Toker, Halil ‹brahim Erdo¤an, Mehmet Akif Düzenli, Mehmet Tokaç Normotansif ki?ilerde 24 saatlik idrar aldosteron düzeyinin nondipper kan basıncı paterni ile ilişkisi Journal Of The Amerıcan College Of Cardıology  Volume: 62   Issue: 18   Supplement: 2   Pages: C90-C90   Published: OCT 29 2013

7-      Pp022 24 Ahmet Soylu, Hayrudin Aliba?iç, Elif Yıldırım, Aysun Toker, Halil ibrahim Erdo¤an, Mehmet Akif Düzenli, Mehmet Tokaç saatlik idrar aldosteron miktarının atrial elektromekanik ileti zamanı ile ilişkisi Journal Of The Amerıcan College Of Cardıology  Volume: 62   Issue: 18   Supplement: 2   Pages: C91-C92   Published: OCT 29 2013

ONLINE RANDEVU

Medicana Konya

Adres:

Musalla Bağları Mh. Gürz Sk. No: 1, Selçuklu/Konya

Telefon: 0332 221 80 80
Çağrı Merkezi: 0850 460 6334