MEDİCANA SAĞLIK GRUBU 2. İSTANBUL SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİ KONGRESİ'NE SPONSOR OLDU
21-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ortak girişimi ile Cem’i Demiroğlu Oditoryumunda gerçekleştirilen II.İstanbul Sağlık Yönetimi  Öğrenci Kongresi’ne Medicana Sağlık Grubu sponsor oldu.

Sağlık yönetimi öğrencilerinin bilimsel bilgi üretimini ve paylaşımını destekleyecek bir platform olması açısından önem arz eden bu programda ‘’Sağlık Yönetimi Nereye Gidiyor,Sağlık Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar,Sağlıkta İnovasyon’’konulu oturumlara yer verildi.Content

Content